PRIVĀTUMA ATRUNA

 

Šī privātuma atruna nosaka mūsu privātuma praksi, saistībā ar www.kekekendama.com mājas lapu.

SIA ”eri laatu” mājas lapas www.kekekendama.com (turpmāk tekstā saukta Mājas lapa) apmeklētāju personas datu aizsardzību SIA”eri laatu” nodrošina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

SIA ”eri laatu” ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr SIA”eri laatu” nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no SIA ”eri laatu” Mājas lapas.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot SIA”eri laatu” mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot Mājas lapas saturu un tā izvietojumu, SIA ”eri laatu” ir tiesīga par Mājas lapas apmeklētājiem apstrādāt informāciju, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas, u.c.

SIA ”eri laatu” mājas lapā izmanto sīkdatnes (cookies), kas nodrošina Mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas SIA "eri laatu" Mājas lapas izmantošanas iespējas.


0
This online merchant is located in Tallinas 57b, Riga, LV-1012
© Ke Ke Kendama

 .